Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190022595
Vilniaus lopšelis-darželis
„SPYGLIUKAS“
Rašykite

rastine@spygliukas.vilnius.lm.lt

Skambinkite

(8 5) 244 2179

Atvykite

Architektų g.16, Vilnius

Pedagogų taryba

Atnaujinta 2023-02-22
PIRMININKAS: RASA ANDREJEVA ( DIREKTORĖ)
NARIAI:
IRUTĖ BUDRIKIENĖ (DIREKTORĖS PAVADUOTOJA UGDYMUI);
LINA ZDANAVIČIENĖ (PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJA);
RIMUTĖ SLAVINSKIENĖ (PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJA);
LAIMA CICĖNIENĖ (PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJA);
LINA MERKIENĖ (MOKYTOJA);
SNIEGUOLĖ ZBARAUSKIENĖ (MOKYTOJA);
ILONA JAKUBĖNIENĖ (MOKYTOJA);
JANINA ŠEVČUK (MOKYTOJA);
ANA MASALIS (MOKYTOJA);
 INESA JEVTUŠENKO (MOKYTOJA);
IRENA PASKOČIMIENĖ (MOKYTOJA);
ROMA LIANGERTIENĖ (MOKYTOJA);
ONUTĖ AMULYTĖ (MENINIO UGDYMO MOKYTOJA)
KRISTINA BLAUZDŽIŪNAITĖ (PSICHOLOGĖ);
VIRGINIJA SKINDERYTĖ (MOKYTOJA);
NADEŽDA ADAMOVIČ (MOKYTOJA);
OKSANA BUBLEVIČIENĖ (MOKYTOJA);
SVETLANA ZALYNSKAJA (MOKYTOJA);
KAMILĖ ŽEMEVIČIŪTĖ (MOKYTOJA);
GITANA SELEVIČIENĖ ( MOKYTOJA);
ASTA BASIJOKAITĖ (MOKYTOJA);
DAIVA URBONAVIČIENĖ (MOKYTOJA);
GEDIMINAS ŽALYS (MOKYTOJAS);
ARŪNAS DALALA (K.K. MOKYTOJAS);
SIMONA VAŠNORAITĖ (MOKYTOJA);
SVETLANA ZALYNSKAJA (MOKYTOJA);
BIRUTĖ GRIBAUSKAITĖ-VAICEKAVIČIENĖ (LOGOPEDĖ)
EURIKA GARALYTĖ
JOGAILĖ VALKAUSKAITĖ
MONIKA VADLUGIENĖ.
Skip to content