Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190022595
Vilniaus lopšelis-darželis
„SPYGLIUKAS“
Rašykite

rastine@spygliukas.vilnius.lm.lt

Skambinkite

+370 5 244 2179

Atvykite

Architektų g.16, Vilnius

Pedagogų taryba

Atnaujinta 2023-11-08

 

PIRMININKAS: RASA ANDREJEVA ( DIREKTORĖ)

NARIAI:

IRUTĖ BUDRIKIENĖ (DIREKTORĖS PAVADUOTOJA UGDYMUI);

LINA ZDANAVIČIENĖ (PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJA);

RIMUTĖ SLAVINSKIENĖ (PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJA);

LAIMA CICĖNIENĖ (PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJA);

RAMUNĖ PILOTĖ (PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJA);

LINA MERKIENĖ (MOKYTOJA);

ILONA JAKUBĖNIENĖ (MOKYTOJA);

JANINA ŠEVČUK (MOKYTOJA);

ANA MASALIS (MOKYTOJA);

 INESA JEVTUŠENKO (MOKYTOJA);

IRENA PASKOČIMIENĖ (MOKYTOJA);

ROMA LIANGERTIENĖ (MOKYTOJA);

ONUTĖ AMULYTĖ (MENINIO UGDYMO MOKYTOJA)

VIRGINIJA SKINDERYTĖ (MOKYTOJA);

KAMILĖ ŽENEVIČIŪTĖ (MOKYTOJA);

ASTA BASIJOKAITĖ (MOKYTOJA);

GEDIMINAS ŽALYS (MOKYTOJAS);

SIGUTĖ PAJAUJIENĖ (MOKYTOJA);

REGINA LIUBERTĖ (MOKYTOJA);

JORŪNĖ SAULEVIČIENĖ (MOKYTOJA);

KAROLINA DUBOSAITĖ (MOKYTOJA);

IEVA PETRIKAITĖ (MOKYTOJA);

VIRGINIJA LUKOŠIŪNAITĖ (PSICHOLOGĖ);

INESA TUROVA (SPESIALUSIS PEDAGOGAS);

SANTA VIKTORIJA ČIČELYTĖ (SOCIALINIS PEDAGOGAS);

BIRUTĖ GRIBAUSKAITĖ-VAICEKAVIČIENĖ (LOGOPEDĖ);

ENRIKA GARALYTĖ (MOKYTOJA);

VIKTORIJA SIVINSKA (MOKYTOJA);

JOGAILĖ VALKAUSKAITĖ (MOKYTOJA).

 

 

 

 

 

 

Skip to content