Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190022595
Vilniaus lopšelis-darželis
„SPYGLIUKAS“
Rašykite

rastine@spygliukas.vilnius.lm.lt

Skambinkite

+370 5 244 2179

Atvykite

Architektų g.16, Vilnius

Apie mus

Vilniaus lopšelis-darželis Nr. 110 įsteigtas 1968 metais.  1998 metais šiam lopšeliui-darželiui suteiktas „Spygliuko“ pavadinimas. Darželio veiklos pradžia – 1968 m. lapkričio 18 d.

  • Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas su priešmokyklinio ugdymo grupėmis.
  • Ugdymo forma – dieninė.
  • Ugdymo kalba – lietuvių.
  • Darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos, steigėjo teisės aktais ir įstaigos nuostatais.
  • Darželis išlaikomas steigėjo lėšomis.
  • Lopšelio-darželio ,,Spygliukas“ grupių darbo laikas yra 10.30 val. ir vienos grupės darbo laikas yra 12 val. Vietų skaičius -230.

Įstaigos pedagogai kartu su ugdytiniais dalyvauja:

  • Tarptautinėje programoje ,,Zipio draugai“;
  • Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų vaikų metodinio ratelio „Vaivorykštė“ veikloje;
  • Respublikiniuose vaikų meno ir saviraiškos projektuose;
  • „Vaisių ir daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose;
  • 2022 – 2027 m. sveikatos stiprinimo programa “Spygliukai Sveikuoliukai“;
  • Ugdymas organizuojamas pagal lopšelio-darželio „Spygliukas“ ikimokyklinio ugdymo programą ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Lopšelyje-darželyje „Spygliukas“ veikia: 4 grupės lopšelio – 1,5-3 metų vaikams; 6 grupės darželio – 3-5 metų vaikams; 2 priešmokyklinio amžiaus grupės 5 – 7 metų vaikams;

Lopšelyje-darželyje veikia šios savivaldos institucijos:

  • Lopšelio–darželio taryba
  • Lopšelio-darželio pedagogų taryba
  • Darbuotojų atstovaujamasis organas Profesinės sąjungos
  • Lopšelyje-darželyje veikia mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija
  • Įstaigoje veikia Vaiko gerovės komisija,

Skiriamas didelis dėmesys lopšelio-darželio fizinės, psichologinės, materialinės aplinkos kūrimui. Daug dėmesio skiriama įstaigos savitumui: siekiama, kad kiekviena grupė būtų patraukli savo aplinka, kiekvienas pedagogas turėtų individualų, atitinkantį įstaigos poreikį, darbo stilių, o įstaiga – savo veidą. Įstaigos ugdytiniai turi galimybę susipažinti ir naudotis įvairiomis šiuolaikinėmis technologijomis, o pedagogai ugdomojoje veikloje taikyti modernius ugdymosi metodus. Vaikų veikla aktyviai plėtojama lauke – įkurtas refleksologinis takas, edukacinė „Inkilų sienelė”, vabzdžių ir paukščių stendai, „Vabzdžių viešbutis“, įkurtos „Smalsiųjų daržininkų” pakeltos lysvės, lauko biblioteka, „Steam” sienelė, pojūčių stalai.

Darželyje pasirinkta  Socialinio-emocinio ugdymo kryptis. Emocinio intelekto lavinimui pasirinkti keli būdai – sportas ir sveika gyvensena. Emocinio intelekto lavinimas padeda susirasti draugų ir puoselėti draugystę, sėkmingai įsitraukti į grupę, išklausyti, atskleisti save, pasipriešinti skriaudėjams, įveikti sunkumus, stresą, išspręsti konfliktus, būti savikritiškam, motyvuoti save sudėtingomis aplinkybėmis, atpažinti, valdyti jausmus ir pan. Šie įgūdžiai padeda vaikams tapti atsakingais, rūpestingais ir veiksmingai dirbančiais suaugusiaisiais.

 

 

Skip to content