Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190022595
Vilniaus lopšelis-darželis
„SPYGLIUKAS“
Rašykite

rastine@spygliukas.vilnius.lm.lt

Skambinkite

+370 5 244 2179

Atvykite

Architektų g.16, Vilnius

Vaiko gerovės komisija

Atnaujinta 2023-09-08

PIRMININKAS:    IRUTĖ BUDRIKIENĖ (DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI)

NARIAI:                   RIMUTĖ SLAVINSKIENĖ (PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJA);

                                     LINA MERKIENĖ (MOKYTOJA);

                                     BIRUTĖ GRIBAUSKAITĖ-VAICEKAVIČIENĖ (LOGOPEDĖ);

                                     INESA TUROVA (SPECIALIOJI PEDAGOGĖ);

                                     VIRGINIJA LUKOŠIŪNAITĖ (PSICHOLOGĖ);

                                     SANTA VIKTORIJA ČIČELYTĖ (SOCIALINĖ PEDAGOGĖ);

                                     RAMUNĖ PILOTĖ ( PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJA).

 

                                

 

Skip to content