Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190022595
Vilniaus lopšelis-darželis
„SPYGLIUKAS“
Rašykite

rastine@spygliukas.vilnius.lm.lt

Skambinkite

(8 5) 244 2179

Atvykite

Architektų g.16, Vilnius

Vaiko gerovės komisija

Atnaujinta 2022-02-02

PIRMININKAS – IRUTĖ BUDRIKIENĖ (DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI)

NARIAI: KRISTINA BLAUZDŽIŪNAITĖ (PSICHOLOGĖ);

RIMUTĖ SLAVINSKIENĖ (PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJA);

LINA MERKIENĖ (MOKYTOJA); BIRUTĖ GRIBAUSKAITĖ-VAICEKAVIČIENĖ (LOGOPEDĖ).

 

Skip to content