Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190022595
Vilniaus lopšelis-darželis
„SPYGLIUKAS“
Rašykite

rastine@spygliukas.vilnius.lm.lt

Skambinkite

+370 5 244 2179

Atvykite

Architektų g.16, Vilnius

Tėveliams

VAIKŲ PRIĖMIMO Į DARŽELIUS TVARKA  Sprendimas Nr.1-1805 
INFORMACIJA TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) DĖL 2015 M. GIMUSIŲ
VAIKŲ, 2022-2023 M.M. PRADĖSIANČIŲ MOKYTIS PAGAL PRADINIO UGDYMO
PROGRAMĄ, SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMO
Skaityti toliau
VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SPYGLIUKAS“ VAIKO LANKYMO/NELANKYMO INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS
Skaityti toliau
NVSC Vilniaus departamentas informuoja, kad skarlatina tai yra ūmi infekcinė liga,
Skaityti toliau
DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO
2019 m. gruodžio 4 d.   Nr. 1-305
Skaityti toliau
Atmintinė tėveliams dėl galimų vaikų ligų
Skaityti toliau
NVSC Vilniaus departamentas informuoja, kad skarlatina tai yra ūmi infekcinė liga, kurios sukėlėjas yra A grupės beta hemolizinis streptokokas. Pradžioje liga pasireiškia karščiavimu (39–40ºC), susirgusįjį krečia šaltis, jam skauda gerklę, sunku ryti, neretai skauda pilvą ir vemiama. Vėliau, per 24–48 val.
Skaityti toliau
Kaip pateikti pateisinimą darželiui dėl vaiko neatvykimo į įstaigą?
Skip to content