Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190022595
Vilniaus lopšelis-darželis
„SPYGLIUKAS“
Rašykite

rastine@spygliukas.vilnius.lm.lt

Skambinkite

+370 5 244 2179

Atvykite

Architektų g.16, Vilnius

Vilniaus lopšelyje – darželyje „Spygliukas“ yra susikūrusi  LŠDPS Vilniaus miesto susivienijimo profesinė organizacija.

Vilniaus lopšelio – darželio „Spygliukas“ profesinės organizacija turi galimybę dalyvauti informavimo, konsultavimo ir kitose procedūrose, kuriose turi teisę ir pareigą dalyvauti darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga, turinti visas darbuotojų atstovų teises ir pareigas, numatytas LR DK ir kituose teisės aktuose. 

 Profesinės organizacijos pirmininkė Rimutė Slavinskienė

Profesinės organizacijos į atstovaujamąjį organą išrinkta …………..

Skip to content