Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190022595
Vilniaus lopšelis-darželis
„SPYGLIUKAS“
Rašykite

rastine@spygliukas.vilnius.lm.lt

Skambinkite

+370 5 244 2179

Atvykite

Architektų g.16, Vilnius

Tiriamoji veikla, įsivertinimas

TĖVELIŲ APKLAUSOS REZULTATAI
STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS
ĮSTAIGOS  VEIKLOS  ĮSIVERTINIMAS  2018-2019 m. m.
MOKYKLOS ĮVAIZDŽIO APKLAUSOS REZULTATAI
AUKLĖTOJŲ PADĖJĖJŲ, TECHNINIŲ DARBUOTOJŲ ANKETOS REZULTATAI
MIKROKLIMATO TYRIMO VILNIAUS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „SPYGLIUKAS“ REZULTATAI
TĖVELIŲ APKLAUSOS DĖL PAPILDOMO UGDYMO REZULTATŲ RASITE ČIA…..
2018-2019 m. m. PLATUSIS AUDITAS

Skip to content