Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190022595
Vilniaus lopšelis-darželis
„SPYGLIUKAS“
Rašykite

rastine@spygliukas.vilnius.lm.lt

Skambinkite

+370 5 244 2179

Atvykite

Architektų g.16, Vilnius

DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRADŽIOS IR 5–MEČIŲ VAIKŲ ĮVERTINIMO PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE

  • Titulinis
  • Tėveliams
  • DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRADŽIOS IR 5–MEČIŲ VAIKŲ ĮVERTINIMO PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE

DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRADŽIOS IR 5–MEČIŲ VAIKŲ ĮVERTINIMO PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE

 

2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo LR Švietimo įstatymo

 

(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/asr) ir poįstatyminių teisės aktų pakeitimai (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.460922; https://e-seimasx.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10626e14675511ecb2fe9975f8a9e52e/asr),

 

kuriuose pažymima, nuo kokio amžiaus vaikas gali pradėti priešmokyklinį ugdymą ir kokiais atvejais reikia kreiptis į Pedagoginę psichologinę tarnybą dėl vaiko įvertinimo.

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos.1 Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.

 

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti:

  1. vaikui, gimusiam 2017 m.2
  2. vaikui, gimusiam 2018 m. sausio 1 d. – balandžio 30 d., tėvų (globėjų) sprendimu.

 

2018 m. gegužės 1 d. – rugsėjo 1 d. gimusiam vaikui – gali būti pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas, atlikus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos vertinimą Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (toliau – PPT). Vaiko įvertinimas PPT atliekamas nuo 2023 m. gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31d. Dėl vaiko įvertinimo pradėti ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo

1 Tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Rekomenduojama kreiptis ne anksčiau nei vaikui sueina 4 metai 8 mėnesiai (atsižvelgiant į vaiko brandumo mokyklai įvertinimo testo taikymo galimybes).

  • Išskyrus vaikų, gimusių 2017 m., kurie pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradėjo ugdytis nuo 2022 m. rugsėjo 1d. programą tėvai (globėjai) kreipiasi į PPT ne vėliau kaip iki 2023 m. rugpjūčio 14 d.3 Gavę PPT išvadą-rekomendaciją, dėl tolesnio vaiko ugdymo sprendimą priima tėvai (globėjai).

Atkreipiame dėmesį, kad priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 d.

Taip pat primename, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus tik tiems vaikams, kurie pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradėjo ugdytis nuo 5 metų. Jei vaikas pradėjo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai, ugdymas teikiamas pagal vienų metų priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Direktorė                                                                                                       Roma Vida Pivorienė

 

Irina Blažienė, direktoriaus pavaduotoja pedagoginiam psichologiniam darbui, tel. 867976932

  • Registracija vaiko įvertinimui PPT vyks nuo 2023 m. balandžio 3 d. Registracijos ir informacijos telefonas: (8-5) 265 0908

Registracijos laikas:

  •  Pirmadienis – ketvirtadienis: 9.00-16.00 val. (pietų pertrauka: 12.00-12.45).
  •  Penktadienis: 9.00-15.00 val. (pietų pertrauka: 12.00-12.45).

 

Comments are closed

Skip to content