Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190022595
Vilniaus lopšelis-darželis
„SPYGLIUKAS“
Rašykite

rastine@spygliukas.vilnius.lm.lt

Skambinkite

+370 5 244 2179

Atvykite

Architektų g.16, Vilnius

Dėl socialinės paramos

GERBIAMI LOPŠELIO-DARŽELIO „SPYGLIUKAS“
TĖVELIAI!

Jeigu šiuo metu esate netekę darbo, neturite pajamų ir norėtumėte gauti socialinę paramą mokiniui, galite pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  Socialinių išmokų skyriui prašymą–paraišką (SP-11 forma pridedama) elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt  ar paštu arba kreiptis į mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administraciją, pateikdami prašymą-paraišką mokyklos administracijai. Mokyklos administracija gautą pareiškėjo užpildytą prašymą-paraišką ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduos  Socialinių išmokų skyriui paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą).

Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:

Prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams SP-11 forma

Darželio administracija

Comments are closed

Skip to content