Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190022595
Vilniaus lopšelis-darželis
„SPYGLIUKAS“
Rašykite

rastine@spygliukas.vilnius.lm.lt

Skambinkite

+370 5 244 2179

Atvykite

Architektų g.16, Vilnius

Dėl VESOC rekomendaciju ir darbo organizavimo

Dėl vaikų sveikatos patikrinimo pažymėjimų. Informuojame, kad Sveikatos apsaugos ministerija pratęsė
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, kurie lanko darželį, ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė, sveikatos pažymėjimų galiojimo laiką. Sveikatos pažymėjimai galios iki metų pabaigos (Sveikatos apsaugos ministro 2020-07-07 ĮSAK. Nr. V-1615, žr. prisegta). Kitais atvejais, naujai priimtų ar keičiančių ugdymo įstaigą, vaikų sveikatą tėvai turi patikrinti įprasta tvarka (daugiau informacijos rasite http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/vaiku-liekanciu-toje-pacioje-mokykloje-sveikatos-pazymejimai-galios-iki-metu-galo).
Dėl įstaigos darbuotojų sveikatos patikrinimo. Darželių darbuotojams, kurių sveikatos pažymėjimų galiojimas pasibaigęs ne anksčiau kaip prieš vieną mėnesį iki karantino pabaigos, arba karantino paskelbimo metu, pratęstas 3 mėnesiams. Naujai priimami į darbą darbuotojai sveikatą jau turi būti pasitikrinę.
Dėl veiklos organizavimo ir saugumo sąlygų. Darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, taip pat ir atlydintys vaikus asmenys, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Pažymime, kad uždarose erdvėse, grupės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys (pvz., tėvai (globėjai, rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.  Primename, kad paslaugos darželyje organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principų: vaikai nuolatos turi dalyvauti tos pačios grupės veiklose, skirtingų žaidimų aikštelėse žaidžia skirtingų grupių vaikai, ribojamas grupių darbuotojų kontaktas, vaikai maitinami grupės patalpose (jei grupės patalpose nėra sąlygų organizuoti vaikų maitinimą ir vaikų maitinimas yra organizuojamas bendroje valgymo salėje, vienu metu joje turi valgyti vaikai tik iš vienos grupės pagal iš anksto parengtą grafiką). Atsakingai laikomasi visų asmens ir patalpų higienos reikalavimų: patalpos reguliariai vėdinamos, valomos ir dezinfekuojamos, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, sanitariniai mazgai nuolat dezinfekuojami.
Būtina skelbti informaciją apie saugumo reikalavimus prie kiekvieno įstaigos įėjimo (asmens higienos laikymosi būtinybę; reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo; draudimą ugdyme dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas, turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių). Taip pat privalomas prie įėjimų vaikams nepasiekiamoje vietoje rankų dezinfekatorius.  
Dėl ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacijos. Adaptacijos procesą siūloma vykdyti palaipsniui, atsižvelgiant į kiekvienos šeimos poreikius. Dėl padidėjusių COVID-19 atvejų, nerekomenduojama tėvams dalyvauti vaikų ugdomojoje veikloje, išskyrus ypatingus atvejus (kai vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir pan., laikantis visų saugumo reikalavimų). Aiškiai ir konstruktyviai komunikuokite su tėvais, reikiamą informaciją skelbkite įstaigos internetinėje svetainėje, grupių elektroninėse platformose ir kt.
Dėl rugsėjo 1-osios šventės. Jei planuojate organizuoti mokslo metų pradžios šventę, organizuokite lauke kiekvienai grupei atskirai, laikydamiesi grupių izoliacijos ir saugumo reikalavimų. Venkite darbuotojų būriavimosi vienoje vietoje, laikykitės socialinės distancijos, metodinius ir darbinius pasitarimus organizuokite nuotoliniu būdu (Zoom, Teams ir kt. platformos).

3 priedai:

Rekomendacijos nuo rugpjucio 17 d.
SAM Įsakymas dėl sveikatos patikrinimu
VESOC nuo rugpjūčio 17 d.

Comments are closed

Skip to content