Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190022595
Vilniaus lopšelis-darželis
„SPYGLIUKAS“
Rašykite

rastine@spygliukas.vilnius.lm.lt

Skambinkite

+370 5 244 2179

Atvykite

Architektų g.16, Vilnius

Dėl Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos

Informacija Vilniaus miesto ugdymo įstaigoms dėl Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos darbo karantino metu
Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. Nr. V-36 įsakymu  „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“,   darbą vykdo nuotoliniu būdu.
Tarnybos specialistai nuotoliniu būdu teikia metodinę pagalbą  mokyklų administracijai, Vaiko gerovės komisijoms, švietimo pagalbos specialistams.
Tarnybos specialistai nuotoliniu būdu teikia individualias konsultacijas mokinių tėvams (globėjams) ir mokiniams.
Dėl konsultacijų  prašome kreiptis el. paštu nuotolinis.ugdymas@vilniausppt.lt,
arba tel. (85) 2 65 09 08.
Registracija telefonu vykdoma darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.
Registruojantis el.paštu, prašome nurodyti rūpimą klausimą, konsultacijos tikslą.
Vaikų įvertinimas dėl specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo, vaikų brandumo įvertinimas dėl paankstinto priešmokyklinio ugdymo, vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimų įvertinimas karantino metu nevykdomas.
Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas, pradėtas Tarnyboje iki situacijos dėl koronaviruso grėsmės paskelbimo, bus tęsiamas pasibaigus karantinui.
Atšauktos konsultacijos ir sustabdyti pedagoginiai psichologiniai įvertinimai bus atnaujinti pasibaigus karantinui.  Konsultacijų laiką  suderinsime su  tėvais (globėjais).
Vaikų, kurių pedagoginis psichologinis įvertinimas buvo pilnai užbaigtas iki karantino paskelbimo, pažymos dėl specialiųjų   ugdymosi poreikių pirminio/pakartotino įvertinimo ir(ar) švietimo pagalbos skyrimo (7 ir 8 priedai) rengiamos. Pažymos bus atiduodamos tėvams (globėjams) pasibaigus karantinui.
Daugiau aktualios ar atnaujintos informacijos ir  pranešimų rasite Tarnybos svetainėje  http://vilniausppt.lt/
Su šia informacija prašome supažindinti mokyklos bendruomenę.
 
                                                    Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos administracija

Comments are closed

Skip to content