Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190022595
Vilniaus lopšelis-darželis
„SPYGLIUKAS“
Rašykite

rastine@spygliukas.vilnius.lm.lt

Skambinkite

(8 5) 244 2179

Atvykite

Architektų g.16, Vilnius

Gerbiamieji, Tėveliai,

Pranešame, kad nuo š. m. spalio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybėje įvedamas karantinas (2020 m. spalio 26 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1177

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6621e6d4182011eb9604df942ee8e443?jfwid=8m7nck4cz)
Daugiau informacijos rasite čia:
https://lrv.lt/lt/naujienos/vietiniai-karantinai-ivedami-dar-astuoniose-savivaldybese
 
 
Pažymime, kad karantino metu užtikrinant VESOC sprendimus ikimokyklinis ir  priešmokyklinis ugdymas vyks įprastiniu būdu  laikantis visų saugumo priemonių .
 
Atkreipiame dėmesį, kad vaikams, kurie turi galimybių likti namuose ir nelankys įstaigos karantino laikotarpiu, mokestis už maitinimą nemokamas, o ugdymo mokestis bus  mokamas įprastai, nes darželiai nėra uždaromi. Tabelyje šias dienas prašome žymėti raide K.
 
Šiuo sudėtingu laikotarpiu  (atsižvelgiant į įstaigos galimybes) organizuodami  vaikų ugdymą,  atkreipiame didesnį dėmesį į vaikų fizinį aktyvumą ir kaip įmanoma daugiau laiko  praleisti gryname ore. Prašome pasirūpinti, kad vaikų apranga atitiktų  oro sąlygas.  
Kilus klausimų ar neaiškumų, prašau kreiptis įstaigos administraciją. Informaciją dalinkitės tarpusavyje.
 
Saugokime save ir kitus

Comments are closed

Skip to content