Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190022595
Vilniaus lopšelis-darželis
„SPYGLIUKAS“
Rašykite

rastine@spygliukas.vilnius.lm.lt

Skambinkite

(8 5) 244 2179

Atvykite

Architektų g.16, Vilnius

IZOLIACIJA DIDELĖS RIZIKOS SĄLYTĮ TURĖJUSIEMS ASMENIMS

Didelės rizikos (artimą) sąlytį turėjęs asmuo privalo:

–izoliuotis namuose 14 dienų po paskutinės sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) dienos (gali būti išimtys dėl izoliacijos trumpinimo, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ea60cec0650b11eaa02cacf2a861120c/asr)

–kasdien matuoti temperatūrą ir stebėti savo sveikatą ar nepasireiškia COVID-19 simptomai (karščiavimas, kosulys, apsunkintas kvėpavimas), laikytis rankų higienos, čiaudėjimo-kosėjimo etiketo;

–jei per 14 dienų nuo paskutinės sąlyčio dienos ligos simptomai nepasireiškia, sąlytį turėjęs asmuo toliau nelaikomas turinčiu susirgimo riziką.

Asmenys, turėję sąlytį su asmeniu, turėjusiu didelės rizikos sąlytį su COVID-19 liga sergančiu (kontaktų kontaktai) NEIZOLIUOJAMI.

GALIMAI IMUNITETĄ TURINČIŲ ASMENŲ IZOLIACIJA

Galimai imunitetą turinčių asmenų izoliacija atliekama vadovaujantis šiuo įsakymu https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ea60cec0650b11eaa02cacf2a861120c/asr

 

Dėl asmenų, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) izoliavimo taktikos sprendžiama vadovaujantis Galimai imunitetą COVID-19 turinčių asmenų izoliacijos algoritmu (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ea60cec0650b11eaa02cacf2a861120c/asr  8 priedas.

Izoliuotis nereikia.

Jeigu po ligos covid-19 praėjo mažiau nei 210 dienų (ir turi patvirtinantį dokumentą iš e.sveikatos). Jeigu po ligos nustatymo praėjo daugiau nei 210 dienų, sąlytį turėjęs asmuo gali atlikti serologinius tyrimus ir jegu rezultatas bus teigiamas (bus rasti antikūnai), izoliacija galės būti nutraukta. Serologiniai tyrimai neprivalomi ir yra mokami. Asmuo, kuris vyksta atlikti serologinius tyrimus, turi įspėti ASPĮ, kad turėjo didelės rizikos kontaktą su sergančiu ir procedūros atlikimą toliau derina su ASPĮ / laboratorijomis.

Jeigu asmuo persirgęs, bet jo nėra persirgimo fakto patvirtinimo, atliekamas serologinis tyrimas( arba turi atlikta standartizuota kiekybini arba kokybini serologini anti-S, anti-S1, arba anti – RBD SARS-CoV-2 IgG antikūnų testa, kurio specifiškumas siekia ne mažiau 98 proc., atsakymas per pastarąsias 60 dienų).

Kita informacija

_ izoliacijos metu už darželį mokėti nereikės. Papildomų prašymų ar pranešimų tėveliai pateikti neturi. Tuo pasirūpina įtaiga

  • Tėveliams, kuriems reikalingas nedarbingumas vaiko izoliacijos metu, turi užpildyti anketą, kurios nuorodą turi gauti su sms iš NVSC.
  • Jeigu vaikas yra persirgęs Covid – 19 , į darželį būtina pristatyti pažymą iš esveikata sistemos.
  • Jeigu vaikas suserga Covid – 19 , BŪTINA informuoti ugdymo įstaigą.

Comments are closed

Skip to content