Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190022595
Vilniaus lopšelis-darželis
„SPYGLIUKAS“
Rašykite

rastine@spygliukas.vilnius.lm.lt

Skambinkite

+370 5 244 2179

Atvykite

Architektų g.16, Vilnius

KVIETIMAS DALYVAUTI PASKAITOJE

KVIEČIAME TĖVUS Į PASKAITĄ (4 AK. VAL.):
“SMURTO PREVENCIJA: KAIP PADĖTI SAVO VAIKAMS

APSISAUGOTI NUO SMURTO”

Paskaita vyks: 2019 m. gegužės 29 d. 16.30 val.
lopšelio-darželio “Spygliukas” salėje.
Specialistai rekomenduoja vaikus nuo mažens mokinti saugumo
įgūdžių. Šios paskaitos pagrindinis tikslas yra supažindinti tėvus su
pagrindiniais būdais ir metodais, kaip apsaugoti savo vaikus nuo
smurto, kaip padėti savo vaikams būti saugiems bei mokėti
apsisaugoti nuo skirtingų smurto formų. Taip pat paskaitos metu tėvai
bus supažindinami su skirtingomis smurto prieš vaikus formomis bei
mokysis, kaip atpažinti ir ką daryti, jei jų vaikas patiria smurtą.
Paskaitą skaitys psichologė psichoterapeutė Rimantė Eidukevičiūtė.
Dalyvavimas paskaitoje yra nemokamas, ji organizuojama
Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Saugios aplinkos
mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis,
kurį vykdo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

Comments are closed

Skip to content