Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190022595
Vilniaus lopšelis-darželis
„SPYGLIUKAS“
Rašykite

rastine@spygliukas.vilnius.lm.lt

Skambinkite

+370 5 244 2179

Atvykite

Architektų g.16, Vilnius

MIELI TĖVELIAI AR GLOBĖJAI!

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai primena,
kad kiekvienais metais privalu pasirūpinti vaiko profilaktiniu sveikatos patikrinimu,
kreipiantis į šeimos gydytoją (arba vaikų gydytoją), gydytoją odontologą. Profilaktinis
sveikatos patikrinimas – tai ne formalumas, o išsamus vaiko sveikatos būklės
tikrinimas, galintis padėti išvengti lėtinių ligų vystymosi ir svarbus vaiko gerovei.
Dar kartą pranešame, kad nuo 2018 m. birželio 1 d., įvertinęs vaiko sveikatos
būklę, gydytojas turi užpildyti elektroninį vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. E027-
1), galiosiantį vienus metus nuo užpildymo datos. Norėdami peržiūrėti ar atsispausdinti
elektroninį vaiko sveikatos pažymėjimą, turite prisijungti prie portalo www.esveikata.lt ir
susikurti peržiūros kodą, kuriuo naudodamiesi tame pačiame portale galėsite atsidaryti
ir peržiūrėti minėtą elektroninį dokumentą.
Atkreipiame dėmesį, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir mokyklos,
vykdančios ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį vaikų ugdymą, laikinai (iki 2020 m.
pabaigos) neturi galimybės elektroninėje sistemoje susipažinti su vaikų sveikatos
duomenimis, todėl ugdymo įstaigai, kurią lanko Jūsų vaikas, turite pateikti peržiūros
kodą arba atspausdintą vaiko sveikatos pažymėjimą. Vilniaus miesto savivaldybės
ikimokyklinio ugdymo įstaigoms peržiūros kodą reikia pateikti portalo
https://svietimas.vilnius.lt darželių informacinėje sistemoje „Mano darželis“,
pasirenkant meniu punktą „Pažymos".
Jei pereinamuoju laikotarpiu (iki 2020 metų pabaigos) gydytojas Jums išduotų
popierinį vaiko sveikatos pažymėjimą, nesijaudinkite – ugdymo įstaigos jį tikrai priims.
Pastaba:
Vadovaujantis 2020 m. Gegužės 14 d. Nr. V-1159 sprendimu dėl Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
2020 m. Kovo 16 d. Sprendimo NR. V-387 ,,DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
TEIKIMO ORGANIZAVIMO PASKELBUS KARANTINĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS
TERITORIJOJE“ PAKEITIMO punktais:
1.3.6. Karantino metu ir 3 mėnesius po jo pabaigos netaikomas reikalavimas:
1.3.6.1. įsidarbinantiems ir (ar) dirbantiems asmenims turėti galiojančią sveikatos
patikrinimo pažymą;
1.3.6.2. mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo
ugdymo programas, turėti galiojantį Mokinio sveikatos pažymėjimą.
1.3.7. Atnaujinus profilaktinių sveikatos patikrinimų paslaugų teikimą, darbdaviai
nukreipia darbuotojus, neturinčius galiojančios sveikatos patikrinimo pažymos, privalomam
profilaktiniam sveikatos tikrinimui.
6. Papildau 2.5 papunkčiu:
,,2.5. Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos
netaikyti mokinių profilaktinio sveikatos tikrinimo kontrolės karantino laikotarpiu ir 3
mėnesius po jo pabaigos.“
Dėl galimybės pasitikrinti sveikatą ir informacijos kreipkitės į savo šeimos
gydytoją.

Comments are closed

Skip to content