Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190022595
Vilniaus lopšelis-darželis
„SPYGLIUKAS“
Rašykite

rastine@spygliukas.vilnius.lm.lt

Skambinkite

+370 5 244 2179

Atvykite

Architektų g.16, Vilnius

Sveiki, tėveliai,

INFORMUOJAME jus apie “Mokesčio už vaiko išlaikymą” tvarkos pakeitimus, priimtus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 15 d. LABAI PRAŠOME laiku informuoti grupių mokytojas apie vaiko ligą ar kt. nelankymo priežastis ⬇️
Tvarkos aprašo 3 dalies pakeitimai:
Tvarkos aprašo 3 dalies  papunktis 11.2.2. ➡️ ligos, apie ligą informavus pirmą nelankymo dieną ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos.
Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, įstaigos Vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti papildomą informaciją apie nelankymo priežastis;
Šiuo atveju jei tėvai ( globėjai)  informuoja ugdymo įstaigą jos nustatyta tvarka  nuo pirmos nelankymo dienos – lankomumo žiniaraštyje tokios dienos žymimos L raide.
Tvarkos aprašo 3 dalies papunktis 11.2.11. ➡️ kitų priežasčių, informavus pirmą nelankymo dieną įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir tėvams (globėjams) per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po nelankymo dienos pateikus prašymą įstaigos nustatyta tvarka.
Šiuo atveju jei tėvai (globėjai)  informuoja ugdymo įstaigą  jos nustatyta tvarka – nuo pirmos nelankymo dienos lankomumo žiniaraštyje tokios dienos žymimos K raide.
Tikimės sėkmingo bendradarbiavimo, išvengiant netikslumų dėl vaikų žymėjimo ir mokesčio apmokėjimo 🙂

Comments are closed

Skip to content