Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190022595
Vilniaus lopšelis-darželis
„SPYGLIUKAS“
Rašykite

rastine@spygliukas.vilnius.lm.lt

Skambinkite

(8 5) 244 2179

Atvykite

Architektų g.16, Vilnius

GERBIAMIEJI TĖVELIAI,

Nuoširdžiai dėkojame visiems 2020 metais paskyrusiems 1,2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio lopšeliui – darželiui „Spygliukas“. Dėkojame ir tiems, kurie paragino tai padaryti savo artimuosius, draugus ir pažįstamus. Ši finansinė parama – didelė paspirtis atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir ugdymo(si) aplinkas, stiprinti įstaigos materialinę bazę.

Prašydami ir šiais metais paremti mūsų įstaigą, pabrėžiame, kad jūsų 1,2 proc. parama atitenka ne kam kitam, o Jūsų vaikams. 
Parama iš gyventojų pajamų mokesčio teikiama pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki einamųjų metų gegužės mėn.
DEKLARACIJOS FORMĄ UŽPILDYKITE PER SAVO INTERNETINĖS BANKININKYSTĖS PUSLAPĮ.
PILDANT FORMĄ SVARBU UŽPILDYTI ŠIUOS LAUKELIUS:
6S –pažymėkite varnele, kad mokesčio dalį skiriate paramos gavėjams;
E1   – įveskite gavėjo tipą – 2 ;
E2 – paramos gavėjo identifikacinis Nr.(kodas): 190022595
E3 – paramos gavėjo pavadinimas: Vilniaus lopšelis – darželis „Spygliukas“
E4 – mokesčio dalies dydis(procentais): 1,2
E5 – mokestinis laikotarpis: 2020;
Taip pat turite nepamiršti pateikti asmeninių duomenų (1,2,3 ir 4 eilutės)
SVARBU ŽINOTI. Kad mūsų įstaigą pasiektų  jūsų parama, privalote pateikti ir metinę pajamų deklaraciją VMI.
2021 METAIS IŠ SURINKTŲ LĖŠŲ BUVO SIŪLOMA:
 ATNAUJINTI VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGINIUS
Taip pat laukiame ir jūsų pasiūlymų dėl šių lėšų panaudojimo (KIEKVIENOS GRUPĖS TĖVELIŲ ATSTOVAI, TURI PATEIKTI PASIŪLYMĄ IKI KOVO MĖN. VIDURIO, EL.LAIŠKU)
IŠ ANKSTO DĖKOJAME UŽ PARAMĄ                           

                                                                                                             Direktorė

                                                                                                             Rasa Andrejeva

 
 
                                                                   

Comments are closed

Skip to content