Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190022595
Vilniaus lopšelis-darželis
„SPYGLIUKAS“
Rašykite

rastine@spygliukas.vilnius.lm.lt

Skambinkite

(8 5) 244 2179

Atvykite

Architektų g.16, Vilnius

Diena: 2021-03-16

GERBIAMIEJI TĖVELIAI,

Nuoširdžiai dėkojame visiems 2020 metais paskyrusiems 1,2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio lopšeliui – darželiui „Spygliukas“. Dėkojame ir tiems, kurie paragino tai padaryti savo artimuosius, draugus ir pažįstamus. Ši finansinė parama – didelė paspirtis atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir ugdymo(si) aplinkas, stiprinti įstaigos materialinę bazę.

Plačiau
Skip to content