Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190022595
Vilniaus lopšelis-darželis
„SPYGLIUKAS“
Rašykite

rastine@spygliukas.vilnius.lm.lt

Skambinkite

+370 5 244 2179

Atvykite

Architektų g.16, Vilnius

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

VILNIAUS LOPŠELIUI – DARŽELIUI „SPYGLIUKAS“ REIKALINGAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAS
Pareigos :
Ikimokyklinio ugdymo pedagogas
Pareigybės rūšis :
Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį
Reikalavimai :
Reikalavimai pretendentams:
1.    Aukštasis universitetinis/neuniversitetinis išsilavinimas edukologijos srityje (ikimokyklinio ugdymo auklėtojo/priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija);
2.    Bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio amžiaus vaikais, jų tėveliais;
3.    Gebėjimas dirbti IKT;
4.    Gebėjimas dirbti komandoje, numatyti veiklos prioritetus, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, veiklos turinį, gebėjimas dirbti su veiklą reglamentuojančiais dokumentais.
Privalumai:
·         Darbštumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas;
·         Dokumentų rengimas, gebėjimas sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
·         Gebėjimas dirbti su skirtingo amžiaus ugdytiniais;
·         Pedagoginio darbo ikimokyklinėje įstaigoje patirtis;
·         Rekomendacijos iš ankstesnių darboviečių.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti :
1.    Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2.    Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3.    Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4.    Gyvenimo aprašymą/CV;
5.    Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
Pretendentas gali pateikti:
6.    Motyvacinį laišką.
7.    Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.
Dokumentai priimami el. paštu: rastine@spygliukas.vilnius.lm.lt su nuoroda:
Ikimokyklinio ugdymo pedagogo(-ės) vietai užimti.
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui (pokalbio data, laikas bus derinami). Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus.
Siūlome :
1.    Darbą darniame kolektyve.
2.    Galimybę įgyvendinti kūrybinius sumanymus, kelti kvalifikacinę kategoriją.
3.    Galimybę naudoti IKT bei veikti kūrybiškai kuriamose erdvėse.
Darbo apmokėjimas: pagal LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (2017 m. sausio 17 d. NR. XIII – 198).
Adresas :
Architektų 16, Vilnius
Skelbimo publikavimo data :
2019-07-24
Skelbimas galioja iki :
2019-08-31
Kontaktinė informacija :
Vilniaus lopšelio-darželio “Spygliukas”
 tel. (8-5) 2442179, (8-5)2443003, mob. 861296875

Comments are closed

Skip to content